Co uwzględnia faza planowania projektu?
Co uwzględnia faza planowania projektu?

Co uwzględnia faza planowania projektu?

Co uwzględnia faza planowania projektu?

Faza planowania jest jednym z kluczowych etapów w zarządzaniu projektem. W tej fazie określamy cele, zakres prac, harmonogram oraz budżet. Istotne jest dokładne przemyślenie i uwzględnienie różnych czynników, które mogą mieć wpływ na sukces projektu.

Rodzaje dokumentów opracowywanych podczas fazy planowania:

Jednym z głównych celów fazy planowania jest stworzenie kompletnego zestawu dokumentacji niezbędnej do pomyślnego wykonania zadania. Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów najważniejszych dokumentów tworzonych na tym etapie:

Zakres pracy (WBS)

Dokument ten zawiera hierarchiczną strukturę wszystkich elementów składowych danego projektu. Każdy element ma swoje unikalne ID oraz opisuje konkretne zadanie lub produkt końcowy.

Gantt Chart

To narzędzie graficznie prezentuje harmonogram realizacji poszczególnych działań w czasie. Pozwala to lepiej zrozumieć całość procesu i identyfikować ewentualne problemy czy opóźnienia.

Budżet projektu

W tym dokumencie określamy koszty związane z realizacją projektu. Uwzględniamy zarówno koszt pracowników, jak i innych niezbędnych materiałów czy usług.

Cele i wymagania projektu:

Jednym z kluczowych elementów fazy planowania jest ustalenie celów oraz wymagań dotyczących danego projektu. Właściwe sformułowanie tych czynników pozwala uniknąć późniejszych problemów oraz zapewnia skupienie na najważniejszych aspektach.

SMART Cele

S.M.A.R.T to akronim od Specific (konkretne), Measurable (mierzalne), Achievable (osiągalne), Relevant (istotne) i Time-bound (określone w czasie). Określenie SMART celów pomaga nam precyzyjnie określić, co chcemy osiągnąć za pomocą naszego projektu.

Konkretność:

 • Zamiast ogólnego „Chcemy poprawić jakość obsługi klienta”, lepiej będzie napisać „Chcemy zmniejszyć średni czas oczekiwania na odpowiedź do klienta o 50%”. Konkretności ułatwiają ocenę postępowań podczas trwania proces

  Faza planowania projektu uwzględnia:
  – określenie celów i zakresu projektu
  – identyfikację zasobów potrzebnych do realizacji projektu
  – ustalenie harmonogramu działań oraz przydział odpowiedzialności
  – analizę ryzyka i opracowanie strategii zarządzania nim.

  Link tag HTML: Czas Rozwoju

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here