Amortyzacja jest to proces rozłożenia kosztów zakupu lub inwestycji na określony czas, zazwyczaj przez kilka lat. Wielu ludzi ma pytania odnośnie tego, czy amortyzacja należy traktować jako wydatek w biznesie.

Amortyzacja jako wydatek – jak to działa?

Amortyzacja to jedno z podstawowych pojęć w księgowości. Wprowadza się ją, aby uwzględnić stopniowe zużycie środków trwałych i niematerialnych oraz umorzenie kosztów inwestycyjnych. Jednak czy amortyzacja jest rzeczywiście wydatkiem? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej.

Amortyzacja jako pojęcie

Zanim przejdziemy do tego, jak działa amortyzacja jako wydatek, warto przybliżyć definicję samego terminu. Amortyzacją nazywamy proces rozłożenia na raty całkowitego kosztu nabycia danego składnika majątkowego lub nakładów poniesionych na jego utworzenie (np. badania i rozwój). Oznacza to konwersję aktywów długoterminowych ze stanu posiadania na stan użytkowania.

Jak działa amortyzacja?

W praktyce działanie procesu polega na corocznym odpisywaniu określonego procenta wartości początkowej zakupionej rzeczy przez ustalony czas jej eksploatacji – taki sposób rachunkowości pomaga przedsiębiorcom odnotować faktyczne straty wynikające z użyteczności narzędzia pracy bądź maszyny a nie tylko ich późniejsze awarie czy przestarzałe wzornictwo urządzenia.

Istotnym elementem definiującym wysokość kwot odpisanych w ramach amortyzacji są stawki podatkowe, które określa się na poziomie ustawy o CIT bądź PIT. Wysokość odpisów zależy od rodzaju składnika majątkowego i terminu jego użytkowania.

Amortyzacja jako wydatek

Wpływ procesu amortyzacji na kondycję finansową przedsiębiorstwa jest niewielki – nie wprowadza on bowiem do firmy żadnych dodatkowych kosztów; jedynie przekształca wartości inwestycji w realny wynik ekonomiczny. Przyjmuje się więc, że tak naprawdę nie stanowi ona dla firm rzeczywistego obciążenia budżetu działalności gospodarczej.

Mimo to warto pamiętać o tym aspekcie księgowym przy planowaniu działań biznesowych oraz deklarując roczne zobowiązania podatkowe – ponoszone przez nas nakłady dotyczące zakupionych środków trwałych mogą mieć tu znaczenie.

Często bywa tak również, że urządzenia czy pojazdy będące przedmiotem amoryzacji wymagają regularnego serwisowania i konserwacji co wiąże się bezpośrednio ze stałą rezerwowaniem odpowiednich funduszy celem ich utrzymania w należytym stanie technicznym (co już może powodować faktyczną stratność).

Podsumowanie

Odpowiedź brzmi: niekoniecznie! Amortyzacja to proces rachunkowy, który nie wprowadza dodatkowych kosztów do przedsiębiorstwa. W praktyce jest to jedynie przekształcenie wartości inwestycji w realny wynik ekonomiczny. Mimo to proces ten ma swoje znaczenie przy planowaniu działań biznesowych oraz deklaracji rocznych zobowiązań podatkowych.

Warto jednak pamiętać o tym, że posiadanie składników majątku wymagających regularnego serwisowania i konserwacji może generować faktyczne wydatki dla firmy – co należy uwzględnić już na etapie planowania budżetu czy kalkulacji cen oferowanej produkcji lub usług przez firmę.

Tak, amortyzacja to wydatek.

Link tagu HTML do: https://360interactive.pl/:
Kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here