Tak, księgowa może być karana za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej lub udzielanie fałszywych informacji. W Polsce istnieją przepisy regulujące odpowiedzialność karną dla osób wykonujących zawód księgowego oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem. Za naruszenia prawa grozić mogą sankcje w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Kodeks karny skarbowy a księgowa

Czy księgowa może być karana? Odpowiedź brzmi: tak. Kodeks karny skarbowy przewiduje odpowiedzialność zarówno przedsiębiorców, jak i osób zajmujących się ich rachunkowością.

Każda firma prowadząca działalność gospodarczą musi dbać o to, aby jej finanse były w porządku. To zadanie powierzają często specjalistom od rachunkowości – księgowym. Ich praca polega na prowadzeniu pełnej dokumentacji finansowej oraz rozliczaniu podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednakże nie tylko właściciele firm ponoszą konsekwencje za błędne rozliczenia czy ukrywanie dochodów przed fiskusem. Osoby odpowiadające za sprawozdawczość finansową również mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności przez organy ścigania.

Warto zdawać sobie sprawę, że niedbalstwo lub celowe wprowadzenie w błąd organu podatkowego może grozić surowymi sankcjami karnymi dla wszystkich stron uczestniczących w procederze oszustwa podatkowego – także dla księżgowych!

Podstawowe naruszenia wynikające ze złej praktyki przy sporządzeniu deklaracji rocznych to m.in.: nierzetelna ewidencja kosztów uzyskania przychodu; dodawanie do wydatków prywatnych rzeczy, które nie są zwolnione z podatku; błędne sporządzenie faktur i umów.

Każde przewinienie finansowe ma swoje konsekwencje. Kodeks karny skarbowy (dalej: KKS) przewiduje sankcje dla osób naruszających obowiązki wynikające z prawa podatkowego. Warto wiedzieć, że osoby zajmujące się rachunkowością ponoszą takie same ryzyko jak przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 56 §1 pkt 2 lit.c KKSk księgowi mogą zostać ukarani grzywną lub pozbawieniem wolności nawet do lat trzech za udział w oszustwie podatkowym lub usiłowanie jego popełnienia.

Nie warto bagatelizować zagrożenia karalnego – zarówno ze strony organu ścigania, jak i pracodawcy! Firma powinna zapewnić właściwe szkolenia oraz kontrolować jakość pracy księgowej by uniknąć sytuacji karnej czy też problemów prawnych na drodze postępowań administracyjnych czy cywilnoprawnych.
W przypadku podejrzenia przez fiskusa o niedochowanie terminów rozliczeń lub nierzetelność przy prowadzeniu dokumentacji wymagane jest odpowiednio szybkie reagowanie oraz współpraca między przedsiębiorstwem a biurem rachunkowym celem wyjaśnienia wszelkich nieścisłości wystepujących we wprowadzonej dokumentacji.

Księgowa powinna przede wszystkim dbać o swoje dobre imię i reputację. Warto wiedzieć, że odpowiedzialność karna nie jest jedyną konsekwencją złamania prawa podatkowego – osoby naruszające obowiązujący porządek prawny narażają się na utratę zaufania ze strony klientów oraz rezygnację z dalszej współpracy przez pracodawców czy też innych przedstawicieli rynku usług księgowych.
Dlatego warto pamietać aby prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi standardami etycznymi i unikać podejmowania działań sprzecznych lub mających charakter nadużywającym stosunki biznesowe pomiędzy firmą a jej dostawcami bądź partnerami handlowymi.

Podsumowanie

Odpowiedzialnościa karana może być każda osoba zajmująca się rachunkowością firmy. Kodeks karny skarbowy przewiduje surowe sankcjie dla osób popełniających wykroczenia finansowe takie jak np.: niedbalstwo przy rozliczeniu kosztóœ uzyskania przychodu, dodanie prywatnych rzeczy jako kosztów ponoszonego przez firmê biura podró¿yw; sporządzenie faktur lub umówn zawieraj±zych błe¶ne dane itp..

Wszelkie tego typu uchybienia mog¹ byæ odzwierciadleniem braku profesjonalizmu i dbałości o jakość w pracy księgowej. Dlatego warto pamiêtaæ, że każde przewinienie może mieć poważne konsekwencje zarówno dla pracownika jak i dla całej firmy – utrata zaufania klientów oraz rezygnacja z dalszej współpracy ze strony rynku usług księgowych.

Zawsze należy starać się działać etycznie, rzetelnie oraz pełniąc swoją rolę zawodową bez uchybień. W ten sposób będziemy mogli uniknąć problemów prawnych czy też karanych karnych na drodze postępowań administracyjnych czy cywilnoprawnych!

Tak, księgowa może być karana za naruszenie przepisów podatkowych lub popełnienie innych nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej. W związku z tym ważne jest, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i dbać o prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Modaforte.pl – https://www.modaforte.pl/ – gdzie znajdziesz profesjonalną pomoc w zakresie doradztwa podatkowego oraz usług księgowych dla firm.

Link tagu HTML: Modaforte

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here