Ile pieniędzy Polska przeznacza na edukację?
Ile pieniędzy Polska przeznacza na edukację?

W Polsce wydatki na edukację stanowią istotną część budżetu państwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku wydatki te wyniosły około 7,5% PKB i były jednymi z najwyższych w Europie. Warto jednak pamiętać, że środki przeznaczane na edukację są nadal przedmiotem dyskusji i debat o jakości systemu oświaty oraz potrzebie dalszego jego rozwoju finansowego.

Budżet edukacyjny Polski

Ile pieniędzy Polska przeznacza na edukację?

Budżet edukacyjny jest jednym z najważniejszych elementów w planowaniu i realizacji polityki oświatowej kraju. W Polsce, jako państwie rozwijającym się, nieustannie dokonuje się zmian budżetowych mających na celu poprawę sytuacji finansowej szkół i uczelni.

W 2019 roku budżet edukacyjny wynosił blisko 60 miliardów złotych. To kwota znacznie wyższa niż ta z lat ubiegłych. Niemniej jednak, porównując ją do innych krajów Unii Europejskiej okazuje się być niewystarczająca.

Polska zajmuje trzynaste miejsce pod względem udziału wydatków publicznych w PKB przeznaczonych na sektor oświaty spośród dwudziestu siedmiu krajów UE według danych Eurostat’u za rok 2018 r.. Nasze wydatki to średnio ponad pięć procent PKB – co daje nam minimalną przewagę nad Czechami oraz Słowakami (którzy też osiągają poziom pięcioprocentowy). Na szczycie listy plasują się Dania oraz Finlandia – tamtejsze ministerstwa odpowiedzialne za sprawy szkolnictwa dysponowały prawie dziesięcioma procentami swoich gospodarek narodowych.

Należy jednak pamiętać, że poziom wydatków na edukację nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na jakość kształcenia. Ważne są także inne czynniki takie jak: liczba uczniów w klasie, dostępność nowoczesnych narzędzi i sprzętu oraz odpowiednia kadra pedagogiczna.

Nie można również zapominać o tym, że budżet państwa podzielony jest pomiędzy różnorodne cele – od służby zdrowia do bezpieczeństwa publicznego czy infrastruktury drogowej. Dlatego też często konkurują ze sobą różnego rodzaju projekty i inwestycje.

Mimo to warto zwrócić uwagę na fakt, że coraz więcej pieniędzy trafia właśnie w ręce szkół i uczelni. W ostatnich latach środki te były przeznaczane między innymi na rozwój technologiczny placówek edukacyjnych (np.: zakup komputerów) czy modernizację istniejących już obiektów (remonty sal lekcyjnych).

Jednym z największych osiągnięć polskiej oświaty było otworzenie programu „Dobry Start” – dzięki niemu każde dziecko rozpoczynające naukę ma zagwarantowany dodatkowy zastrzyk finansowy dla swojej rodziny wynoszący 300 złotych netto miesięcznie a zwrot kosztów materiałowych został automatycznie przyznany wszystkim rodzinom z dziećmi w szkole podstawowej.

Z pewnością warto inwestować w edukację, ponieważ to właśnie ona kształtuje naszą przyszłość i wpływa na rozwój kraju jako całości. Warto więc zadbać o odpowiednie środki finansowe przeznaczane na ten cel oraz zapewnić jak najlepsze warunki do nauki dla wszystkich uczniów.

Podsumowując: Polska wydaje stosunkowo niewiele pieniędzy na edukację, ale liczba ta jest nieco większa niż średnia unijna. Nie da się jednak ukryć, że potrzeby są duże i wiele placówek nadal boryka się z brakiem funduszy – zwłaszcza te spośród nich pochodzące ze słabiej rozwiniętych regionów kraju czy też obszarów wiejskich.
Niemniej jednak rząd coraz bardziej angażuje swoje siły w poprawienie sytuacji materialnej polskich szkół i uczelni co stanowi dobry prognostyk dla przyszłości naszego systemu oświaty.

Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w 2021 roku budżet państwa przewiduje wydatki na edukację wynoszące około 81 miliardów złotych.

Link do strony Anna’n Blog: https://www.annanblog.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here