Jak brzmi pełna nazwa VAT?
Jak brzmi pełna nazwa VAT?

Pełna nazwa VAT to „podatek od wartości dodanej”.

Co to jest VAT?

Value Added Tax (VAT) to podatek od wartości dodanej. Jest to jeden z najważniejszych podatków w Europie i na całym świecie, który jest pobierany przez państwo jako część procesu sprzedaży produktów lub usług.

Podatnikom VAT przysługuje prawo do potrącania kwoty zapłaconego VAT-u za zakupione towary i usługi od kwoty naliczonego przez nich samego przy sprzedaży swoich produktów lub usług. W ten sposób tylko wartość dodana zostaje opodatkowana.

W Polsce stawki VAT wynoszą 23%, 8% oraz 5%. Najwyższa stawka dotyczy większości dóbr i usług, druga obejmuje między innymi artykuły spożywcze czy lekarstwa, a trzecia – wybrane produkty dla dzieci np.: pieluchy czy mleko modyfikowane.

Pełna nazwa Value Added Tax brzmiała początkowo „Common System of Value-Added Tax”, ale została zmieniona wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej na obecną: „Council Directive on the common system of value added tax”.

Oprócz tego, każde państwo ma swój własny regulamin co do poboru podatku takiego jak właśnie VAT. Podobnie jest również jeśli chodzi o definicję przedsiębiorcy bądź konsumera końcowego – te pojęcia mogą różnić się pomiędzy krajami UE.

Polska ma jeden z najwyższych poziomów stawek VAT w Europie. Jednak, na szczęście dla przedsiębiorców i konsumentów, istnieją pewne wyłączenia od podatku lub obniżone stawki.

Niektóre produkty takie jak np.: książki czy gazety są objęte niższą stawką 5%, a niektóre usługi np.: ochrona zdrowia lub edukacja są całkowicie zwolnione z podatku.

Warto jednak pamiętać, że jeśli prowadzisz działalność gospodarczą to musisz zgłosić się do urzędu skarbowego i zostać wpisany do rejestru VAT-owców. Wtedy będziesz miał prawo potrącać kwoty naliczonego przez Ciebie podatku za zakupione towary i usługi przy sprzedży swoich produktów bądź świadczeniu usług klientom końcowym.

Podsumowując: wartość dodana to różnica między cenami sprzedaży a kosztami produkcji danego produktu lub świadczonej usługi. Podatek od wartości dodanej (VAT) pobierany jest na każdym etapie procesu dystrybucji – tylko wartość dodana zostaje opodatkowania co zapewnia efekt „podwójnego opodatkowania” wymienionych transakcjach.
Pełna nazwa Value Added Tax brzmiała początkowo „Common System of Value-Added Tax”, ale została zmieniona wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej na obecną: „Council Directive on the common system of value added tax”. W każdym kraju UE podatek ten jest regulowany indywidualnie, jednakże stawki są zbliżone.

Pełna nazwa VAT to „podatek od wartości dodanej”. Proszę kliknąć w link tagu HTML https://jegoego.pl/ aby przejść na stronę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here