Jaka jest różnica między holdingiem a koncernem?
Jaka jest różnica między holdingiem a koncernem?

Holding i koncern to dwa różne modele organizacji biznesowej. Holding jest rodzajem spółki matki, która posiada udziały w innych firmach (spółkach zależnych), ale nie ingeruje w ich codzienną działalność. Koncern natomiast składa się z kilku lub więcej samodzielnie funkcjonujących firm, które są powiązane ze sobą poprzez wspólnego właściciela oraz zarządzającego nimi menedżera. Często firmy te tworzą jedną markę komercyjną i oferują podobne produkty lub usługi na rynku.

Struktura holdingu i koncernu

W dzisiejszym świecie biznesu, terminy holding i koncern są często stosowane zamiennie. Jednakże, istnieje pewna różnica między nimi.

Holding to rodzaj przedsiębiorstwa, które posiada udziały lub kontroluje inne firmy. Innymi słowy – jest to spółka matka dla kilku innych firm działających w ramach tej samej grupy kapitałowej. Holdingi mają tendencję do skupiania się na jednej branży lub sektorze rynku i posiadaniu kontroli nad wszystkimi elementami łańcucha dostaw swoich produktów czy usług.

Koncern natomiast odnosi się do większej liczby firm należących do jednego właściciela (lub grupy właścicieli) zajmujących wiele różnych branż lub sektorów rynkowych. Koncern może mieć zarówno pionową jak i poziomą integrację produkcji oraz dystrybucji produktów czy usług oferowanych przez jego filie.

Struktura holdingu charakteryzuje się tym, że firma macierzysta nie prowadzi bezpośrednio żadnej aktywności gospodarczej oprócz kierowania swoim podmiotem zależnym – czerpiącej korzyści ze wspólnych procesów biznesowych takich jak np.: finansowanie projektów rozwojowych czy pozyskiwanie nowych klientów poprzez koordynacje sprzedaży między siostrzanymi przedsiębiorstwami.

W przypadku koncernu, każda z jego firm filialnych działa samodzielnie i ma swoją własną strukturę zarządzania. Właściciel (lub grupa właścicieli) kontroluje tylko całą sieć spółek poprzez posiadanie większościowych udziałów lub kontroli nad głosem na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Jednakże, należy pamiętać że w praktyce granice między holdingiem a koncernem mogą być dość płynne – istnieje wiele przykładów przedsiębiorstw które łączą cechy obydwu modeli biznesowych. Firma może np. działać jako holding dla jednej branży rynkowej, ale równocześnie posiada też kilka oddziałów zajmujących się innymi sektorami gospodarki działającymi niezależnie od firmy macierzystej czy innych siostrzanym podmiotom tej samej grupy kapitałowej.

Najważniejszą korzyścią wynikającą ze stosowania takiej formy organizacji jest możliwość wykorzystywania synergii oraz osiąganie lepszych efektów ekonomicznych dzięki wprowadzeniu wspólnych procesów produkcyjno-handlowych w ramach całej grupie kapitałowej niż gdyby te funkcje były realizowane przez pojedyncze spółki bezpośrednio konkurencyjne względem siebie nawzajem .

Podsumowując – choć terminologia ta często jest myląca, to należy pamiętać że holding i koncern są różnymi modelami biznesowymi. Holding posiada kontrolę nad jedną branżą lub sektorem rynku, podczas gdy koncern składa się z kilku niezależnych filii działających w różnych obszarach gospodarki. Oba modele mają swoje zalety i wady oraz mogą być stosowane we współczesnej praktyce biznesowej jako sposób na zdobycie przewagi konkurencyjnej oraz osiągnięcie lepszych wyników finansowych dla całej grupy kapitałowej jak również jej poszczególnych spółek .

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z różnicą między holdingiem a koncernem i odwiedź stronę https://lubiepowietrze.pl/ po więcej informacji na temat jakości powietrza.

Link tag HTML: https://lubiepowietrze.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here