Osoby, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu niż na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub osoby korzystające z pomocy społecznej i mające stałe źródło dochodu poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, są zwolnione z obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Osoby z niepełnosprawnościami

Kto jest zwolniony z opłacania składki zdrowotnej?

W Polsce każdy, kto pracuje i zarabia powyżej określonego minimum, musi odprowadzać składkę zdrowotną. Jest to ważny element systemu ubezpieczeń społecznych, który pozwala na finansowanie publicznego systemu ochrony zdrowia.

Jednak nie wszystkie osoby są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Osoby z niepełnosprawnościami mają swoje własne przepisy dotyczące płacenia składek.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Ustawa Nr 27/1997), osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma prawo do korzystania ze specjalnego trybu rozliczenia się ze Skarbem Państwa za odprowadzone podatki i składki ZUS – w tym również za świadczenia zdrowotne.

Osoby te mogą ubiegać się także o zwolnienie lub zmniejszenie wysokości płaconych przez siebie skladek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Istnieją trzy rodzaje tzw. preferencyjnego rozliczenia:

1) Rozliczenie roczne

Polega ono na zgromadzeniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki medyczne w ciągu całego roku kalendarzowego i złożeniu ich w formie deklaracji podatkowej.

W ramach tego rozliczenia można odliczyć wydatki na leczenie, rehabilitację oraz sprzęt medyczny. Istnieje jednak pewien limit kwotowy dla tych odliczeń – nie może on przekroczyć 7,5% rocznego dochodu osoby niepełnosprawnej.

2) Zmniejszone składki

Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma prawo do zmniejszenia wysokości płaconej przez siebie składki zdrowotnej. Ta ulga wynosi obecnie około 50%.

3) Zwolnienie ze składek

Zwolnienie ze skladek to możliwość uniknięcia opłat za świadczenia zdrowotne bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów czy formalnych procedur.

Aby móc korzystać z tej opcji musimy spełniać kilka warunków:

– posiadać aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu upośledzenia,
– pobierać rentę socjalną lub emeryturę inwalidzką,
– mieć ukończone 18 lat (lub być samodzielnym przed osiągnięciem pełnoletniości).

Należy jednak pamietać, że zwolnienie to dotyczy tylko samej opŁaty za świadczenianzdrowe a więc nadal będziemy odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne.

Podsumowując, osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość uniknięcia lub zmniejszenia wysokości płaconych przez siebie składek zdrowotnych. Warto jednak dokładnie zapoznać się z przepisami i procedurami dotyczącymi preferencyjnego rozliczenia oraz poinformować się o aktualnej sytuacji prawnej w tym zakresie.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przysługuje m.in. osobom pobierającym emerytury, renty socjalnej oraz świadczenia przedemerytalne i wczesnoporonne. Zachęcam do zapoznania się z pełną listą zwolnień na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zwolnienia-ze-skladek-na-ubezpieczenie-zdrowotne

Link tagu HTML do strony MiastoMamy.pl:

MiastoMamy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here