Co to znaczy business case?
Co to znaczy business case?

Co to znaczy business case?

Co to znaczy business case?

Czym jest business case? Dlaczego jest tak ważny w biznesie? W niniejszym artykule omówimy definicję, cele i korzyści związane z tym pojęciem. Zapraszam do lektury!

Czego dotyczy business case?

Pojęcie „business case” odnosi się do dokumentu lub analizy przedstawiającej uzasadnienie ekonomiczne dla określonego projektu lub inwestycji. Business Case ma na celu udowodnić, że dany projekt będzie opłacalny oraz przyczyni się do osiągnięcia strategicznych celów organizacji.

Jak skonstruowany powinien być dobry Business Case?

Dobrze przygotowany Business Case powinien zawierać:

 • Oprecyzowane cele i oczekiwania projketowe;
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu;
 • Kalkulacje finansowe uwzględniające potencjalne korzyści ze wzrost rosządkości przez wykorzystanie nowej technologii czy wprowadzenie zmian w procesach firmowych;
  ” title = „http://www.example.com”>link
 • Analizę ryzyka i plan zarządzania nim;
 • Oceny dotychczasowych sukcesów organizacji w realizacji podobnych projektów.” title = „http://www.example.com”>link

  Jakie są cele stworzenia Business Case?

  Głównym celem tworzenia business case jest udowodnienie, że inwestycja lub projekt będzie opłacalny dla firmy. Ponadto, business case pomaga:

  • Zidentyfikować oczekiwane korzyści wynikające z danego przedsięwzięcia;
   ” title = „http://www.example.com”>link.”
   from the competition.

  liPozyskać potrzebne finansowanie od interesariusz+–
  ze względ na dokładnie przestawione argumenty ekonomiczne i biznesowe
  (Zarząd Firmy)
  ul+ –
  np. Zarząd, kierownictwo,
  ol<Usprawnić proces komunikacyjny pomiędzy różnymi działami+-
  dzięki sprecyzowanej dokumentacja co do celu oraz skutków wprowadzenie zmian w danej dziedzinie(Pracownicy)

  .
  +/ul>.

  h2Korzyści wynikające z przygotowania Business Case

  pPrzygotowanie odpowiednio skonstruowanego i przemyślanego business case wiąże się z wieloma korzyściami dla firmy. Oto niektóre z nich:

  ul style = list-style-type:disc;

liDokładna analiza ekonomiczna projektu pozwala na ocenę jego opłacalności+.
– To ważne, ponieważ umożliwia uniknięcie inwestycji w projekty,
które mogłyby być stratne.</lity
olWskazuje możliwości osiągnięcia konkurencyjnej przewagi poprzez wprowadzenie nowych technologii lub usprawnienie procesów firmowych+. –
Dzięki dokładnemu przeanalizowaniu kosztów oraz potencjalnych korzyści można znaleźć sposoby na wyprzedzenie konkurencji.

.
ulZwiększa szanse uzyskania finansowania od zarządu czy innych interesariusze>+.
– Dokumentując konkretnie cele biznesowe oraz przedstawiony argumentacji dotyczącej ich realizacje, jest większe prawdopodobieństwo otrzymań potrzebny budżet.+

.

h3Podsumowanie

pBusiness Case to kluczowy dokument w podejmowaniu strategicznych decyzji przez organizacje. Jego celem jest udowodnienie opłacalności danego projektu lub inwestycji. Dzięki dokładnej analizie ekonomicznej, business case pozwala zidentyfikować korzyści wynikające z projektu oraz wpływa na proces podejmowania decyzji przez zarząd i inne interesariusze. Przygotowanie odpowiedniego Business Case ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji.

Wezwanie do działania:
Sprawdź, czym jest business case i dowiedz się więcej na ten temat! Zdobądź niezbędne informacje, które pomogą Ci w prowadzeniu skutecznego biznesu. Kliknij tutaj:

https://www.4samples.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here