Kto nie może skorzystać z CIT estońskiego?
Kto nie może skorzystać z CIT estońskiego?

Kto nie może skorzystać z CIT estońskiego?

Kto nie może skorzystać z CIT estońskiego?

CIT Estoński jest innowacyjnym systemem opodatkowania, który przyciąga przedsiębiorców ze swoimi korzyściami. Jednakże, istnieją pewne grupy osób i firm, które nie mogą skorzystać z tego rodzaju opodatkowania. W tym artykule omówimy kogo dotyczą te ograniczenia.

Holdingi finansowe

Jedną z grup firm wyłączonych spod prawa stosowania CIT estońskiego są holdingi finansowe. Przedsiębiorstwa takie zajmują się głównie zarządzaniem aktywami finansowymi lub udziałami w innych firmach. Ponieważ ich działalność polega na generowaniu przychodu pasywnego w postaci dywidend czy odsetek bankowych, to brak możliwości uwzględnienia kosztów operacyjnych uniemożliwia im optymalizację podatku dochodowego poprzez ten system.

Firmy nieruchomościowe

W przypadku przedsiębiorstw specjalizujących się w sektorze nieruchomości również występuje ograniczenie dostępności do CIT Estońskiego. Powodem tego jest fakt, że większość przychodów tych firm pochodzi z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości. W przypadku takiej działalności trudno jest odnaleźć koszty operacyjne, które można by uwzględnić w obliczeniach podatku dochodowego.

Holdingi personalne

Kolejną grupą osób i firm wyłączonych spod CIT estońskiego są holdingi personalne. Oznacza to przedsiębiorstwa, którymi zarządza jedna osoba fizyczna bądź rodzina. Prowadzenie biznesu w ten sposób nie spełnia wymogów dotyczących struktury organizacyjnej i wspólników określanych przez system opodatkowania Estońskiego CIT.

Bankowość oraz ubezpieczenia

Sektor bankowy oraz branża ubezpieczeń również nie mogą korzystać z tego rodzaju opodatkowania. Powodem tego jest specyfika ich działalności – generowanie dużych przychodów głównie ze spreadu między oprocentowaniem kredytowym a depozytami klientów czy składkami ubezpieczeniowymi bez możliwości ujęcia znacznych kosztów operacyjnych jako odpisy podatkowe.

Firmy energetyczne

Ostatnią grupę wykluczoną spośród beneficjentów Estonian CIT stanowią firmy energetyczne zajmujące się produkcją energii elektrycznej, gazowej lub cieplnej. Ze względu na specyfikę ich działalności oraz ogromne nakłady inwestycyjne związane z produkcją i utrzymaniem infrastruktury energetycznej, nie jest możliwe uwzględnienie kosztów jako odpisów podatkowych w Estonian CIT.

Podsumowując, chociaż system opodatkowania Estońskiego CIT przynosi wiele korzyści przedsiębiorcom, istnieje kilka grup osób i firm wyłączonych ze stosowania tego rodzaju opodatkowania. Należą do nich holdingi finansowe, firmy nieruchomościowe oraz holdingi personalne. Również sektor bankowy, branża ubezpieczeń oraz firmy energetyczne nie mogą skorzystać z takiej formy opodatkowania.

Osoby, które nie są rezydentami Estonii lub nie prowadzą działalności gospodarczej w tym kraju, nie mogą skorzystać z CIT estońskiego.

Link do Crowley.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here