akt notarialny

W powszechnym obrocie gospodarczym niezwykle ważne znaczenie mają umowy cywilnoprawne. To właśnie w ich ramach każda ze stron nabywa uprawnienia do określonych działań, jak również zostaje obciążona pewnymi obowiązkami względem kontrahenta. Wskazuje się, że nie zawsze podpisanie zwykłej umowy w formie pisemnej jest wystarczające. Ustawodawca przewidział wyjątki, w których niezbędne jest posłużenie się jedną z form kwalifikowanych. Tytułem przykładu, ustanowienie zastawu rejestrowego możliwe jest tylko wtedy, gdy umowa została zawarta na piśmie z datą pewną.

Jednak największą doniosłość praktyczną mają zdecydowanie akty notarialne. To właśnie one regulują stan prawny nieruchomości, jak również stanowią podstawę wpisu do ksiąg wieczystych oraz innych kluczowych dla państwa rejestrów i ewidencji. Wskazuje się, iż tylko notariusz jest w stanie skutecznie wykonać ważny akt, który nie jest obciążony wadą nieważności. Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że dokonanie transakcji bez wymaganego aktu notarialnego na ogół nie odnosi żadnych skutków prawnych.

Dla wielu osób, które sprzedają własną nieruchomość, niezwykle zastanawiające jest, ile kosztuje akt notarialny. Wbrew pozorom nie jest to czynność droga, ponieważ ustawodawca reguluje maksymalne taksy, jakie mogą być pobierane przez notariuszy w zamian za konkretną usługę. Tym samym sprzedając własną nieruchomość, wysokość opłaty jest proporcjonalna do wartości gruntu bądź budynku, który jest przedmiotem sprzedaży.

kasa

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż nie jest możliwe ominięcie procedury przed notariuszem w inny sposób niż poprzez uzyskanie wyroku sądowego. Należy jednak wskazać, iż niezwykle ciężko jest uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie w sytuacji, gdy interesy stron są sporne. Dlatego zdecydowanie lepiej jest podjąć próbę polubownego rozwiązania konfliktu i załatwienie całej sprawy przed notariuszem. Pozwoli to na uniknięcie licznych kosztów, które związane są z zainicjowaniem i przeprowadzeniem długiej i uciążliwej procedury sądowej.

Warto pamiętać o tym, że istnieje wiele czynności prawnych, których z powodzeniem można dokonać przed notariuszem. Tytułem przykładu, każda osoba, która chce mieć własną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z łatwością może dopełnić wszelkich czynności rejestrowych przed specjalistą z dziedziny prawa. Będzie on w stanie jednoznacznie wskazać, jakie postanowienia umowne będą korzystne dla założycieli nowego bytu gospodarczego.

Jednocześnie wszelkie wątpliwości, jakie mogą rysować się na tle lektury kodeksu spółek handlowych czy ustaw podatkowych, mogą zostać bardzo łatwo rozwiązane przy asyście notariusza. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż na wielu zebraniach walnych wspólników danej spółki w charakterze protokolanta często występuje właśnie notariusz. Tak podmiot nie tylko daje gwarancję prawidłowego przebiegu takiego spotkania, ale również pełni funkcję doradczą. Wszystkie te zalety sprawiają, że obecnie zawód notariusza cieszy się dużym zaufaniem publicznym i każdy ochoczo korzysta z profesjonalnych usług prawniczych świadczonych przez przedstawicieli tego fachu.

ile kosztuje akt notarialny

Zaznacza się, iż także dokonanie prostej darowizny dla swojej ważności wymaga dochowania formy aktu notarialnego. Dlatego każda osoba, która chce uczynić przysporzenie na rzecz swoich bliskich, powinna udać się do notariusza w celu sporządzenia stosownego dokumentu. Warto pamiętać również o tym, że darowiznę dokonano uprzednio można w każdym momencie odwołać. Istotne jest jednak, iż konieczne jest wskazanie przyczyny takiego postępowania.

Na ogół wskazuje się w aktach notarialnych, że odwołanie następuje wobec rażącej niewdzięczności obdarowanego. Z uwagi jednak na fakt, że notariusz to zawód zaufania publicznego, niezbędne jest przekonanie urzędnika o tym, że taka sytuacja w rzeczywistości miała miejsce. W innym wypadku może on zwrócić się do właściwego organu celem wyjaśnienia powstałych wątpliwości, a po bezskutecznym postępowaniu dowodowym odmówić wydania aktu notarialnego o treści wskazanej przez klienta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here