jaki pit wypełnić

Obowiązkiem każdego pracownika jest coroczne wypełnienie deklaracji PIT. Nie zawsze jednak jest to prosta sprawa, ponieważ istnieje wiele załączników i niekiedy trzeba złożyć więcej niż jeden formularz. Częstym dylematem, a w szczególności niedoświadczonych w tym temacie osób, jest kwestia jaki pit wypełnić. Zanim więc zabierzemy się samodzielnie do rozliczeń podatkowych, warto zorientować się który PIT jest przeznaczony konkretnie dla nas i czy powinniśmy załączyć do niego jakieś dodatkowe dokumenty.

Zatem, który PIT dla kogo?

Istnieje wiele rodzajów PIT-ów, a każdy z nich przeznaczony jest dla innych osób.

PIT 37 – to dokument, przeznaczony dla osób, które uzyskały dochody ze źródeł znajdujących się na terytorium naszego kraju. Dodatkowo ważne jest, aby były one opodatkowane na ogólnych zasadach. W związku z tym PIT 37 wypełnić powinny:
– osoby, które podejmowały się pracy w oparciu o umowę o pracę, zlecenie bądź dzieło,
– wszyscy, którzy otrzymywali w danym roku podatkowym świadczenia przedemerytalne lub emerytalne, emerytury i renty krajowe (mowa tu również o rentach socjalnych i strukturalnych),
– rolnicy zajmujący się produkcją rolną lub członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
– osoby, które otrzymywały stypendia,
– osoby, które wykonywały jakąś działalność osobiście (przykładowo: pełnili obowiązki społeczne, działali na polu sportowym, podpisywali kontrakty menadżerskie).
– rozliczone powinny zostać również przychody, wywodzące się z praw autorskich czy też innych praw majątkowych.

PIT 36 – dokument, który powinny wypełnić osoby, które:
– prowadziły własną działalność gospodarczą,
– zajmowały się najmem,
– pracowały za granicą.

pit

W przypadku tego PIT-u bardzo często należy dołączyć specjalne załączniki. Są to :

– PIT/B – przeznaczony dla właścicieli przedsiębiorstw. Najważniejsze jest, aby właśnie w tym dokumencie wykazać wszystkie przychody, poniesione koszty, dochody czy też straty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że PIT/B powinny wypełnić także osoby, które nie są właścicielami, lecz wspólnikami. W takim przypadku, jeśli jeden z małżonków jest wspólnikiem, powinien wypełnić odrębny PIT/B.

– PIT/D – złożyć go powinny te osoby, które odliczają od dochodu wszystkie wydatki związane z mieszkaniem (spłaty kredytu, odsetki od pożyczek, które zaciągnięte były na cele mieszkaniowe itd.)

– PIT/M – kolejny rodzaj dokumentu, niezbędnego do prawidłowego rozliczenia się za dany rok podatkowy. PIT ten złożyć powinni rodzice, którzy posiadają niepełnoletnie dzieci. W dokumencie należy poinformować o dochodach niepełnoletnich, które to podlegają przecież opodatkowaniu wspólnemu z rodzicami, więc wszystko powinno zostać uwzględnione w tym dokumencie.

– PIT/O – złożyć go powinni Ci, którzy dokonują odliczeń od dochodu z tytułu lub od podatku (np. ze względu na wychowywanie dzieci). Wyjątkiem są w tej sytuacji odliczenia od odliczeń wydatków mieszkaniowych. Warto też zaznaczyć, że małżonkowie, w przypadku łącznego opodatkowania dochodów, wspólnie składają PIT/O.

kalkulator

– PIT/ ZG – zainteresować powinien tych, którzy pracowali za granicą. Zobligowane są więc do niego osoby, które uzyskały dochody z tytułu wykonywanej pracy poza terytorium Polski oraz Ci, których źródła przychodów położone były za granicą. Warto zaznaczyć, że, jeśli pracowaliśmy w 5 krajach, to powinniśmy złożyć 5 dokumentów PIT/ZG, ponieważ istnieje zasada, że ten rodzaj dokumentu składa się odrębnie dla każdego państwa, z którego to uzyskaliśmy wynagrodzenie finansowe.

Oprócz wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, często wymagane jest również:
– dokładne, całoroczne sprawozdanie finansowe,
– certyfikat rezydencji podatkowej,
– sprawozdanie, dotyczące realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej,
– NIP-1 czy też NIP-2.

W związku z tym, że istnieje bardzo dużo rodzajów PIT-ów należy dokładnie zastanowić się, który typ dokumentu powinniśmy wypełnić, ponieważ bardzo istotne jest, aby wykonać to zadanie dokładnie i zgodnie z prawdą.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here