Ile zarabia optyk w Polsce

Średnie wynagrodzenie miesięczne na stanowisku optyka wynosi 2 700 zł brutto. Pensje wahają się od 2 260 do 3 510 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa, wykształcenia, stażu pracy oraz regionu zatrudnienia. Większe zarobki osiągają optycy, którzy decydują się na prowadzenie własnej działalności, jednak rozpoczęcie takiej działalności związane jest z dużą inwestycją w lokal oraz sprzęt.

Czym zajmuje się optyk?

Wady wzroku są chorobą cywilizacyjną. Każdy człowiek ma codziennie do czynienia z urządzeniami oraz zjawiskami, które negatywnie oddziałują na oczy. Powoduje to rosnącą potrzebę korekcji wzroku za pomocą okularów oraz szkieł kontaktowych. Zawód optyka jest nie tylko potrzebny, ale także perspektywiczny. Problem wad wzroku w Polsce dotyka połowy osób w wieku produkcyjnym. Oznacza to konieczność wykonania, dopasowania, naprawy wielu par okularów. Zawód optyka jest ściśle wyspecjalizowany. Odczytywanie z recepty zaleceń lekarza okulisty dotyczących szkieł lub soczewek nie jest jedynym obowiązkiem optyka. Jego praca polega na projektowaniu okularów korekcyjnych oraz ich wykonywaniu i dopasowywaniu, a także dobór oprawek. Korekcja  wzroku nie polega wyłącznie na dopasowaniu odpowiednich szkieł, ale także właściwym przygotowaniu i dostosowanie okularów by osoba, która je nosi, mogła odczuwać komfort ich użytkowania. Prawidłowy dobór okularów polega nie tylko na interpretacji recepty, ale także na pomiarze oczu, ukształtowaniu soczewki i dopasowaniu szkieł do oprawek. Wykonywanie tego zawodu wymaga odpowiednich kwalifikacji. Optyk powinien charakteryzować się również ogromną precyzją, cierpliwością i posiadać wyczucie estetyki. Odpowiednie kwalifikacje zapewniają zatrudnienie w firmach optycznych. Praca w salonie optycznym związana jest ze sprzedażą okularów, soczewek i innych produktów. Wielu optyków zakłada własną działalność. Inna możliwość to praca w firmie produkującej okulary lub sprzęt optyczny.

Jak zostać optykiem?

Nauka zawodu trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia mogą odbywać się w systemie stacjonarnym lub zaocznym. Edukację zapewniają szkoły policealne. Celem nauczania jest zdobycie umiejętności:

 • doboru, wykonania i dopasowania szkieł okularowych lub soczewek kontaktowych oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanej wady refrakcji,
 • przeprowadzania badania komputerowego wzroku,
 • wykonania pomiarów oftalmicznych, napraw i konserwacji wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych,
 • doradzania klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem technicznym na podstawie pomiaru rozstawu źrenic, szerokości osadzenia nosa i względów estetycznych,
 • wykonania wszelkich napraw i konserwacji różnych okularów,
 • orientacji w profilaktyce chorób oczu oraz kierowania klientów w razie konieczności do lekarza okulisty,
 • zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W trakcie edukacji realizowane są przedmioty:

 • rysunek techniczny,
 • pomoce wzrokowe,
 • pomiary i technologie optyczno – mechaniczne,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • optyka i przyrządy optyczne.
 • technologie pomocy wzrokowych,
 • anatomia, fizjologia i patologia oka,
 • działalność gospodarcza w optyce,
 • język obcy w optyce,
 • podstawy w przedsiębiorczości.

Cykl kształcenia kończy się egzaminem przeprowadzonym przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły wraz z dyplomem, tym samym otrzymując tytuł zawodowy technik optyk. Inną możliwością jest ukończenie studiów wyższych na kierunku lub specjalności optyka okularowa. Po trzech latach pracy w zawodzie możliwe jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego. Po kolejnych 3 latach można przystąpić do egzaminu mistrzowskiego. Egzaminy składają się z części teoretycznej ustnej oraz pisemnej, a także części praktycznej obejmującej umiejętności praktyczne z zakresu kwalifikacji w zawodzie: doboru, wykonania i naprawy pomocy wzrokowych.

Optyk – własna firma

W celu otworzenia własnej firmy optyk powinien posiadać dyplom potwierdzający kwalifikacje. Lokal powinien spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Miejsce pracy powinno być oświetlone zgodnie z przepisami, a także zostać wyposażone w: maszyny oraz urządzenia szlifierskie, urządzenia pomiarowe, polaryskop, podgrzewacz do opraw, zestaw narzędzi ręcznych do profilowania opraw i obłamywania szkieł, źrenicówkę, skalę Tabo, pisaki wodoodporne, zestaw do lutowania, wiertarkę z zestawem wierteł i frezów, polerka z zestawem past polerskich, materiały do czyszczenia szkieł.  Po spełnieniu wszystkich kryteriów można założyć działalność gospodarczą w urzędzie miasta lub urzędzie gminy. Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który stanowi równocześnie wniosek o wpis do ewidencji REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. W przypadku wyboru podatku VAT konieczna jest jeszcze wizyta w urzędzie skarbowym w celu rejestracji płatnika VAT.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here